Innkalling til årsmøte i Solberg Rytterklubb

Mysen 05.februar.15

Innkalling til årsmøte i Solberg Rytterklubb torsdag 05.mars, kl. 20:00.

Årsmøte avholdes i rytterstuen på Solberg Gård.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret senest 19.februar til mayrita.halvorsrud@gmail.com.

Fullstendig sakliste fås på årsmøte.

Alle som har betalt medlemskontingent  har stemmerett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret